Inschrijving Koers op rollen 2018

Schrijf via dit webformulier in voor de koers op rollen op zondag 8 juli 2018 van 18u tot 21u.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €30 (per duo) en dient op voorhand betaald te worden. Ofwel via rekeningnummer BE72 4479 6254 0116 van de vzw Parochiale Werken, ofwel ter plaatse bij Familie Van Herck-Van Renterghem, Kuipstraat 18, 9940 Ertvelde.