Archief

Een lange traditie

De zomerfeesten in Ertvelde vonden voor het eerst plaats in 1965
Het initiatief kwam vanuit de parochie, met de bedoeling om geld bijeen te brengen voor toekomstgerichte investeringen in de vrije basisscholen van Ertvelde.
Aan de basis lagen toenmalig onderpastoor De Smet, Omer Verhaeghe en Theo Van der Jeugd, alsook de echtgenotes van de laatste drie heren. Alles onder het goedkeurend oog van Pastoor De Waele.

Heren van ZichemDe eerste edities waren bescheiden (zonder grote feesttent), maar zeer plezant.
Vele Ertveldenaren herinneren zich het thema van 'De heren van Zichem', improvisatietheater avant-la-lettre met Maurice Van Laere als pastoor Munte. Aanvankelijk in de kelder onder de kring, later in een apart tentje in de verste hoek van de grote speelplaats.

De handelsbeurs was er bij vanaf de eerste editie, ook het wijnhuis.
De barbecue, het wafelhuis, de grootstedentombola, de Vlaamse kermis voor de kinderen, kwamen na verloop van tijd het feestprogramma aanvullen.

Nieuw trio

De algemene coördinatie van de feesten rustte tot en met 1989 vooral op de schouders van gewezen schoolhoofd Omer Verhaeghe en zijn echtgenote Esther. Na het plotse overlijden van Omer (1989), ging de leiding van de feesten in 1990 over op het trio Valeer De Waele, André Van de Walle en Georges Vermeire. Voor meer dan 15 jaar verzorgden zij de coördinatie van de feesten en de handelsbeurs.

Verdere verjonging

De laatste jaren kwamen heel wat nieuwe mensen het bestuur vervoegen. Het kernteam bestaat vandaag uit Bart Van Herck, Philip Rijckaert, Shona Bral, Felien Verdegem, Pieter Gregoir, Pieter De Maeyer en Peter Buysse. Naast dit team is er een ruimere groep van verantwoordelijken die elk een onderdeel van de feesten voor hun rekening nemen (barbecue, frituur, kinderplein, bar soleil).

Inmiddels zijn we 58 jaar verder, de feesten konden dankzij meer dan 150 vrijwilligers uitgroeien tot een groots parochiegebeuren.
De doelstelling is ondertussen ook ruimer geworden: naast het mogelijk maken van investeringen in de vrije basisscholen of andere parochiale infrastructuren, willen we met de feesten ook de mensen uit Ertvelde dichter bij elkaar brengen. Samen dorp maken en fier zijn op ons eigen stipje op deze aardbol.