Opbrengst Zomerfeest

Hoewel pastoor De Waele bij de eerste editie schrik had van een financieel debacle, was het Zomerfeest op financieel vlak meteen een schot in de roos.  Ons financieel overzicht toont een continue groei van de netto-opbrengst van €2.200 het eerste jaar tot €25.000 in 2017. Als we deze absolute cijfers corrigeren op inflatie dan wordt de hoogste opbrengst bereikt in de jaren 1979 en1980 met respectievelijk €31.600 en €31.700.

De opbrengst van het zomerfeest werd o.a. geïnvesteerd in

  • Vernieuwing sanitair parochiecentrum en ingang (2017)
  • Verbouwing kring (1978)
  • Investeringen in de Vrije bibliotheek van Ertvelde, Pastorijstraat (1981)
  • Renovatie schoolgebouwen in de Lindenlaan (1986-1987), klassenblok op de tweede speelplaats en refter in de hoek. Afbetaling loopt nog steeds.
  • Uitbreiding, renovatie en isolatie Kring (1994-1995)
  • ‘Schooltje’ in de Pastorijstraat (2010)
  • Vluchtweg brand school Lindenlaan (2005-2006)
  • Vernieuwing toilettenblok school Lindenlaan (2010)
  • Vernieuwing afdakken eerste en tweede speelplaats school Lindenlaan (2011-2012)